Svenska nyhetssök
Hej,

På denna sajt kan du jämföra resultaten från svenska nyhetssökmotorer. Sökresultaten som visas här är de resultat som fås i det RSS-flöde som respektive sökmotor levererar.

Resultaten som visas är begränsade till de senaste 30 dagarna. Detta för att göra jämförelsen rättvis, i första hand mot Google News, som bara sparar nyheter 30 dagar i sitt index. Nyhetssökmotorerna har olika antal källor och hanterar dubbletter av nyhetsrubiker lite olika - vissa visar alla dubbletter, medans andra sållar bort dem och bara visar en länk. Vissa av sökmotorerna söker bara i rubrik och ingress, andra i hela artikeltexten. Även det påverkar naturkligtvis träffarna. Eniros nyhetssök inkluderar även somliga bloggar. Hos Frisim och Newsbrook har dess funktioner för att exkludera bloggar använts. Några av sökmotorerna använder sig av så kallad "stemming" vilket gör att om du t.ex. söker på ordet [googles] så visas även resulat som inte innehåller exakt det ordet, men ordet [google], och tvärt om.

I de fall som RSS-flödet innehåller HTML så har det tagits bort, vilket ibland påverkar utseendet på artikelns ingress.

Detta verktyg är producerat av mig som byggt Frisim.com. Sökresultaten är helt omanipulerade. Vertyget är konstruerat för att kunna användas i ett kommande internt kvalitetsarbete där jag vill kunna visa på att någon av mina sökmotorer fungerar bättre än övriga. Verktyget läser RSS från respektive nyhetssöksajt. Källkoden kan du få genom att maila till clas @ nic-sys.se.

/Clas


(c) 2009 Nyhetr.se / Clas Rydergren