Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 10 av 1496

Harriet Wallberg kräver rättelser i Macchiarini-rapport

Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg begär rättelser på flera punkter där hon anser att det finns felaktigheter...
lakartidningen.se - lakartidninge...i-rapport/ - 200 - Datum: 2017-05-22 16:20.
Visa relaterade »

Min doktor anmäld till IVO av läkare

En psykiater på Min doktor bytte antidepressiv behandling för en patient med långvarig psykisk problematik. Patientens ordinarie...
lakartidningen.se - lakartidninge...av-lakare/ - 221 - Datum: 2017-05-22 16:20.
Visa relaterade »

Magsjuk patient fortsatte ta Metformin – avled

En diabetespatient som behandlades med Metformin fick ingen information om att sluta med läkemedlet om han blev magsjuk. Patienten...
lakartidningen.se - lakartidninge...in--avled/ - 194 - Datum: 2017-05-22 15:20.
Visa relaterade »

Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning

I sin debattartikel i Läkartidningen uppger Inge Axelsson att låg socioekonomisk tillhörighet definierat utifrån födelseland, och under...
lakartidningen.se - lakartidninge...bedomning/ - 395 - Datum: 2017-05-22 13:20.
Visa relaterade »

Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling

»Socioekonomiska faktorer som sämre levnadsvillkor anses däremot påverka utvecklingen så att den kronologiska åldern underskattas«...
lakartidningen.se - lakartidninge...tveckling/ - 393 - Datum: 2017-05-22 13:20.
Visa relaterade »

Socialstyrelsen vill se fler trombektomier

Trombektomi ges högsta prioritet i de nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Dessutom riktas fokus mot rehabilitering....
Sammanhang: ...Socialstyrelsen vill se fler trombektomier...
lakartidningen.se - lakartidninge...bektomier/ - 132 - Datum: 2017-05-22 11:22.
Visa relaterade »

Tetanus – nästan bortglömd men allvarlig sjukdom

Tetanus är en systemisk manifestation av infektion med Clostridium tetani, vilken frisätter toxin. Sporer av bakterien förekommer i...
lakartidningen.se - lakartidninge...g-sjukdom/ - 398 - Datum: 2017-05-22 10:27.
Visa relaterade »

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression

Avhandling. Depression är vanligt förekommande i primärvården och en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Inom psykiatrin...
lakartidningen.se - lakartidninge...epression/ - 400 - Datum: 2017-05-22 08:20.
Visa relaterade »

Högre mortalitet bland patienter som behandlats av äldre läkare

I en studie bland amerikanska sjukhusläkare var mortaliteten bland inlagda patienter högre ju äldre läkaren var. Skillnaderna försvann...
lakartidningen.se - lakartidninge...e-lakare1/ - 206 - Datum: 2017-05-19 17:20.
Visa relaterade »

Bättre sjukvård i de flesta delar av världen

Sverige är det fjärde bästa landet i världen när det gäller tillgång till och kvalitet på sjukvård. Den slutsatsen drar ett stort...
lakartidningen.se - lakartidninge...v-varlden/ - 178 - Datum: 2017-05-19 16:23.
Visa relaterade »


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3
r
4
r
5
r
6
r
7
r
8
r
9
fram